Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

goraca-czekolada
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadblood badblood
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viabadblood badblood
goraca-czekolada
8625 3914 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
goraca-czekolada
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaawaken awaken
goraca-czekolada
9412 a13a 400
goraca-czekolada
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
goraca-czekolada
7175 42b2 400

February 04 2018

goraca-czekolada
1394 5c21 400
Reposted fromdusielecc dusielecc viawszystkodupa wszystkodupa
goraca-czekolada
Były dwie siostry: noc i śmierć
Śmierć większa, a noc mniejsza
Noc była piękna jak sen, a śmierć
Śmierć była jeszcze piękniejsza.
— Konstanty Ildefons Gałczyński, Ballada o dwóch siostrach
Reposted fromNataly Nataly viawszystkodupa wszystkodupa
goraca-czekolada
1836 f12f 400
Reposted fromlostinspace lostinspace viawszystkodupa wszystkodupa
goraca-czekolada
1699 5aa4 400
Reposted fromhagis hagis viawszystkodupa wszystkodupa

January 23 2018

2119 7267 400
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viasentymentalna sentymentalna
goraca-czekolada
7742 1529 400
Reposted fromohhh ohhh viadobby dobby
goraca-czekolada
5493 33ca 400
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaVictorialies Victorialies
goraca-czekolada
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
goraca-czekolada
0130 1e75 400
Reposted fromtojika4 tojika4 viaPaseroVirus PaseroVirus
goraca-czekolada
goraca-czekolada
6446 308d 400
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viadefinicjamilosci definicjamilosci
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl