Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

3713 b157 400
Reposted fromAmericanlover Americanlover viatwice twice
goraca-czekolada
3628 7496 400
goraca-czekolada
7333 3470 400
Reposted fromoll oll viatwice twice
goraca-czekolada
7196 099b 400
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viatwice twice
goraca-czekolada
0413 3a68 400
Reposted fromcocomove cocomove viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
goraca-czekolada
6618 1ed5 400
Reposted fromzrazik zrazik viasentymentalna sentymentalna
goraca-czekolada
goraca-czekolada
goraca-czekolada
6616 7874 400
Reposted fromiamstrong iamstrong viasentymentalna sentymentalna
goraca-czekolada
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viaohmygodthebritish ohmygodthebritish
2177 12e6 400
Reposted frombrumous brumous viamelanchujnia melanchujnia
goraca-czekolada
Potrzebowałam zmiany, potrzebowałam stać się kimś innym. Czułeś się tak kiedyś?
— 13 powodów- S01E09
Reposted frompastelowe pastelowe viabylejaka bylejaka
goraca-czekolada
Czasem mam wrażenie jakbym przegapiła coś jednorazowego, jakiś pociąg, który przyjeżdża raz w życiu, i wszyscy wsiedli do niego beze mnie.
— Zeruya Shalev
goraca-czekolada
1019 f66e 400
Reposted fromkyte kyte vialucidumintervallum lucidumintervallum
goraca-czekolada
2435 a2d1 400
goraca-czekolada
3108 1222 400
Reposted fromkarahippie karahippie viasentymentalna sentymentalna
3214 210f 400
Reposted fromjohnkeats johnkeats viasentymentalna sentymentalna
goraca-czekolada
Chciałabym być bardziej otwarta. Ale nie taka "przyjaciółka dla każdego", ale taka w sposobie bycia. Jak Włosi, albo Hiszpanie. Że są jacy są i już. Że zagadują obcych, że potrafią normalnie pogadać. Nie przejmują się tym, jak ludzie ich widzą. Są życzliwi, uśmiechnięci. Tacy południowcy na spontanie. Że są sobie, a nie uważają na wszystko, na ludzi. Że właśnie dla ludzi są. Że przecież ludzie są super.
— brakuje mi tej otwartości.
Reposted fromniskowo niskowo viasentymentalna sentymentalna
goraca-czekolada
Lista rzeczy do zrobienia powinna się zmieścić na karteczce samoprzylepnej o rozmiarach 7,5 x 7,5 cm – jeśli zadań jest więcej, to jak miałbyś je wykonać jednego dnia?
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl