Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

goraca-czekolada
3134 70a5 400
Reposted fromMalikor Malikor viaPaseroVirus PaseroVirus
goraca-czekolada
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viapensieve pensieve
goraca-czekolada
3121 21ab 400
Reposted fromkarahippie karahippie viapensieve pensieve
goraca-czekolada
Postaram ci się zaufać, bo razem możemy być wyjątkowi, a bez siebie zwyczajni.
— Meredith Grey, sez. IV, odc. 17
Reposted fromsummerkiss summerkiss viapensieve pensieve
I have done nothing all summer but wait for myself to be myself again —
— Georgia O’Keeffe, in a letter to Russel Vernon Hunter, from Georgia O’Keeffe: Art and Letters
(via luthienne)
goraca-czekolada
4825 4f4c 400
goraca-czekolada
5587 1eab 400
goraca-czekolada
1725 4143 400
goraca-czekolada
9963 48a8 400
Reposted fromtfu tfu viatacolatawysoko tacolatawysoko
goraca-czekolada
0224 eb3e 400
Reposted fromzorza zorza viatacolatawysoko tacolatawysoko
goraca-czekolada
3007 c2d2 400
goraca-czekolada

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viatacolatawysoko tacolatawysoko
goraca-czekolada
Tak się nie robi, nie zatrzymuje się dziewczyny w środku nocy, powoli się ją do siebie przyzwyczaja, uczy miłości, by pewnego dnia wstać i pójść (…). Co teraz zrobię z tą całą miłością, co mam zrobić?
— Judith Katzir - “Matisse ma słońce w brzuchu”
goraca-czekolada
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viatacolatawysoko tacolatawysoko
goraca-czekolada
3315 e4b8 400
Reposted fromweheartit weheartit viatacolatawysoko tacolatawysoko
goraca-czekolada
3566 0ab1 400
Reposted fromTAL TAL viatacolatawysoko tacolatawysoko
goraca-czekolada
Reposted fromkjn kjn viawishyouwerehere wishyouwerehere
goraca-czekolada
goraca-czekolada
Gorzka Irenka- zawsze prawdziwa
goraca-czekolada
3088 d8f8 400
yup
Reposted fromlouve louve viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl