Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

goraca-czekolada
goraca-czekolada
3698 40d6 400
Reposted frompastelina pastelina vianivea nivea

Hugo germain gif

Hugo germain gif

Hugo germain gif

Hugo germain gif

germaingif9

germaingif3 germaingif4  germaingif6 germaingif7 germaingif8  germaingif11 germaingif12

Reposted fromcuty cuty viaklaceha klaceha
goraca-czekolada
teraz... teraz to tylko Ty. bo i po co ktoś więcej, ktoś bardziej, ktokolwiek. teraz tylko Ty i Ty, bo cała taka zatęskniona i zaczekana jestem Tobą.
Reposted fromszauklau szauklau viacarre carre
goraca-czekolada
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— Świetlicki
Reposted fromunr-eal unr-eal vianivea nivea
goraca-czekolada
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
goraca-czekolada
Reposted frombluuu bluuu viagranini granini
goraca-czekolada
4855 840a 400
Reposted fromohhmarigold ohhmarigold viagranini granini
goraca-czekolada
Reposted fromcarfreitag carfreitag viazarazwracam zarazwracam
goraca-czekolada
5883 98d7 400
Reposted fromktosiowa ktosiowa viadoubleespresso doubleespresso
goraca-czekolada
8744 0dd0 400
goraca-czekolada
5053 ef6e 400
goraca-czekolada
Głupia rzecz miłość... Poznajesz, kochasz, cierpisz... Potem jesteś znudzony, albo zdradzony.
— Bolesław Prus
6089 ed47 400
Reposted fromdorks dorks viadoubleespresso doubleespresso
goraca-czekolada
7604 f1cd 400
credits to @noticeable
Reposted fromnoticeable noticeable viaayati ayati
goraca-czekolada
2199 4143 400
Kapelanka, Kraków, Poland.
Reposted fromkrakowzawszespoko krakowzawszespoko viaayati ayati
8196 bd3e 400
Reposted fromdeviate deviate viaayati ayati
goraca-czekolada
1462 6f87 400
Reposted fromtoft toft viaayati ayati
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl