Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2018

goraca-czekolada
2215 7218 400
Reposted fromcorazmniej corazmniej viapoolun poolun
goraca-czekolada
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viapoolun poolun
goraca-czekolada
goraca-czekolada
4224 a1d9 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoolun poolun
goraca-czekolada
2469 f2c3 400
Reposted fromonlyman onlyman viapoolun poolun
goraca-czekolada


all the fox I give
Reposted fromthepunnery thepunnery viaaura-lunaris aura-lunaris
goraca-czekolada
9497 ef85
Reposted fromtfu tfu viaawaken awaken
goraca-czekolada
2134 a52d 400
goraca-czekolada
1548 fc4d 400
Reposted fromdaria490 daria490 viapiepszoty piepszoty
goraca-czekolada
6761 1d77
goraca-czekolada
— sure.
Reposted fromjagodowykubek jagodowykubek viapiepszoty piepszoty
goraca-czekolada
Potrzebuję, żebyś powiedział mi co czujesz, co myślisz, na czym stoimy, czego chcesz. Szczerze i szczegółowo.
Reposted fromTewi Tewi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
goraca-czekolada
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat 
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted fromperseweracje perseweracje viapiepszoty piepszoty
goraca-czekolada
Uwielbiam budzić się przygnieciona Twoim ciałem i objęta silnymi ramionami, tak jakbym była najcenniejszą rzeczą jaką kiedykolwiek trzymałeś.
Reposted fromenchantement enchantement viapiepszoty piepszoty
goraca-czekolada
8370 a292 400
zupa jak zwykle trafna
Reposted fromcorday corday viapiepszoty piepszoty
goraca-czekolada

Chciałabym, żebyś zasypiając wiedział, że nie zamieniłabym Cie na nikogo innego.
— Lili la
Reposted fromhasz hasz viapiepszoty piepszoty
goraca-czekolada
9396 2800 400
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viapiepszoty piepszoty
goraca-czekolada
    Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (…) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (…) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
     
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
goraca-czekolada
Reposted fromkriokineza kriokineza viazabka zabka
goraca-czekolada
Reposted fromshakeme shakeme viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl