Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2018

goraca-czekolada
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadblood badblood
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viabadblood badblood
goraca-czekolada
8625 3914 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
goraca-czekolada
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaawaken awaken
goraca-czekolada
9412 a13a 400
goraca-czekolada
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
goraca-czekolada
7175 42b2 400
goraca-czekolada
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadblood badblood
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viabadblood badblood
goraca-czekolada
8625 3914 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
goraca-czekolada
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaawaken awaken
goraca-czekolada
9412 a13a 400
goraca-czekolada
Nie było to tego warte, ale jednak chciało mi się płakać.
— Lolita Pille
goraca-czekolada
Szczerość to drogi dar. Nie oczekuj jej od tanich ludzi.
— Warren Buffett
Reposted fromnezavisan nezavisan viabadblood badblood
Siedzisz, ryczysz, rozpadasz się na kawałki. I nawet nikt o tym nie wie.

(via kaznat)

Reposted fromkostuchna kostuchna viabadblood badblood
goraca-czekolada
8625 3914 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
goraca-czekolada
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaawaken awaken
goraca-czekolada
9412 a13a 400
goraca-czekolada
8625 3914 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viabadblood badblood
goraca-czekolada
Naprawdę silni ludzie nie tłumaczą, dlaczego wymagają szacunku. Po prostu nie zadają się z kimś, kto im szacunku nie daje.
— Sherry Argov
Reposted fromnevermindd nevermindd viaawaken awaken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl