Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2020

goraca-czekolada
3706 1b51 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viaspontaneous spontaneous
goraca-czekolada
"Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co".
Fiodor Dostojewski "Biesy"
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaSilentRule SilentRule
Sponsored post
feedback2020-admin
you are awesome!
Reposted bysirthomasbolton sirthomasbolton
goraca-czekolada
7268 34bc 400
Reposted fromniedobrze niedobrze viamrsnobodyy mrsnobodyy
goraca-czekolada
0712 2b9f 400
Reposted fromsoupdujour soupdujour viamrsnobodyy mrsnobodyy
goraca-czekolada
goraca-czekolada
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
goraca-czekolada
2358 08b5 400
Reposted fromhare hare viairmelin irmelin
6450 c0f9 400
Reposted fromdivi divi viairmelin irmelin
goraca-czekolada
1724 0ee9 400
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viairmelin irmelin
goraca-czekolada
9580 ab17 400
Reposted fromratek ratek viaPaseroVirus PaseroVirus
goraca-czekolada
2372 c0bf 400
Reposted froms3 s3 viapl pl
goraca-czekolada
Reposted fromshakeme shakeme viaslodziak slodziak
goraca-czekolada
6875 f657 400
fot. Charlotte Dupont
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaslodziak slodziak
goraca-czekolada
2043 1281 400
Reposted fromhomedesigning homedesigning viaslodziak slodziak
goraca-czekolada
4424 9222 400
Reposted fromFluffyou Fluffyou viascared scared
goraca-czekolada
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił.
— Murakami
Reposted fromunr-eal unr-eal viawezsplyn wezsplyn
goraca-czekolada
7467 3fe4 400
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viascared scared
goraca-czekolada
Bywała wesoła, roześmiana, pełna życia i energii (...) Tymczasem jednak przejmowała się nadal. Ciągle coś ją bolało lub dotykało.
— Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1951
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...