Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 04 2018

goraca-czekolada
1699 5aa4 400
Reposted fromhagis hagis viawszystkodupa wszystkodupa

January 23 2018

2119 7267 400
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viasentymentalna sentymentalna
goraca-czekolada
7742 1529 400
Reposted fromohhh ohhh viadobby dobby
goraca-czekolada
5493 33ca 400
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaVictorialies Victorialies
goraca-czekolada
Całe dorosłe życie atakowałam siebie. Aż wreszcie dotarło do mnie, że to jest bardzo smutne. Że bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— Ania Dąbrowska
goraca-czekolada
0130 1e75 400
Reposted fromtojika4 tojika4 viaPaseroVirus PaseroVirus
goraca-czekolada
goraca-czekolada
6446 308d 400
Największy prezent dostajesz wtedy, kiedy ktoś postanowi podarować Ci pół godziny, godzinę, albo całe popołudnie i ten czas jest tylko dla Ciebie.
— (via
Reposted fromsoplica soplica viadefinicjamilosci definicjamilosci
goraca-czekolada
2008 0680 400
Reposted fromoll oll viadefinicjamilosci definicjamilosci
goraca-czekolada
Reposted fromkels kels viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
goraca-czekolada
0061 ee1c
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viaPaseroVirus PaseroVirus
goraca-czekolada
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie
— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frombeltane beltane viamysweetnewyork mysweetnewyork
goraca-czekolada
1819 103d 400
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viapoolun poolun
goraca-czekolada
Ludzie, którzy twierdzą, że są źli, zwykle nie są gorsi od reszty.To ludzi, którzy twierdzą, że są dobrzy lub w jakimś sensie lepsi od innych, należy się wystrzegać.
— Wicked
Reposted fromnyaako nyaako viapoolun poolun
goraca-czekolada
2328 6b3d 400
Reposted fromGIFer GIFer viapoolun poolun
goraca-czekolada
2215 7218 400
Reposted fromcorazmniej corazmniej viapoolun poolun
goraca-czekolada
IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viapoolun poolun
goraca-czekolada
goraca-czekolada
4224 a1d9 400
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoolun poolun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl